Plein-Air Work
Watercolor, 2003: Paddington 5AM
Watercolor, 2003: Paddington 5AM

Watercolor, 2003: Rain Over Albany
Watercolor, 2003: Rain Over Albany

Watercolor, 2003: Realigned, III
Watercolor, 2003: Realigned, III

Watercolor, 2003: Crossing, II
Watercolor, 2003: Crossing, II

Watercolor, 2003: The Kaw at Cedar Creek
Watercolor, 2003: The Kaw at Cedar Creek

Watercolor, 2003: August Rain, Merriam
Watercolor, 2003: August Rain, Merriam

Watercolor, 2003: Red Barns, II
Watercolor, 2003: Red Barns, II

Watercolor, 2003: Rosedale, Kansas
Watercolor, 2003: Rosedale, Kansas

Watercolor, 2004: Goode Beach
Watercolor, 2004: Goode Beach